Songül
is een
groot mens

groot
mens

Tot 17 februari dit jaar maakte ze zich als wethouder hard voor een gezondere jeugd in Zaanstad. Nu trekt Songül Mutluer die lijn door naar landelijk niveau, als Tweede Kamerlid voor de PvdA. “Ik wil het gezondheidsprobleem bij de wortel aanpakken.” 


Als wethouder Wonen, jeugdzorg, ouderenbeleid en minimabeleid zette ze in Zaanstad flink in op het verlagen van de drempel om gezonde keuzes te maken. Onder meer door het opzetten van ‘gezondheidsnetwerken’ in de stad. “Zoals het JOGG-werknet waarbinnen scholen, zorgprofessionals, bedrijfsleven en sportverenigingen samen werken aan een gezondere omgeving voor de jeugd.”  

Gezondheidsverschillen

De grootste focus lag voor Songül daarnaast op het extra ondersteunen van kinderen en gezinnen die, vaak vanwege sociaaleconomische problemen, de weg naar een gezonde leefstijl niet makkelijk kunnen vinden. “Armoede en schulden kunnen verlammend werken. Zolang die basis niet op orde is, is er weinig tot geen ruimte voor een gezonde leefstijl.” Maar ook persoonlijke dingen, zoals een vervelende scheiding, kunnen een gezonde levensstijl in de weg staan. “In Zaanstad hebben we zes centrale zorgverleners ingezet, die specifiek kinderen met overgewicht of obesitas ondersteunen. Vaak met ouders die in een complexe situatie zitten. Deze centrale zorgverleners kunnen vanuit een positieve insteek overgewicht bespreekbaar maken. Samen met het kind en gezin zoeken ze uit welke problemen eerst aangepakt moeten worden, om toe te komen aan een gezondere leefstijl. Vervolgens betrekken ze dan andere professionals. Bijvoorbeeld uit het sociaal domein.”

Zaanse Experience 
Onder de noemer ‘Meedoen Zaanstad’ maakte Songül budget vrij om gezinnen te ondersteunen, die geen geld hebben voor sport of cultuur. Door de sluiting van onder andere sportverenigingen en cultuurinstellingen, werd daar tijdens de coronapandemie weinig beroep op gedaan. Dat gaf haar geen reden om stil te zitten. “We hebben het geld ingezet voor een ‘Zaanse Experience’. Samen met een grote groep van uiteenlopende partijen uit de gemeente organiseerden we gratis activiteiten voor kinderen. Daar maakten ze kennis met verschillende sporten, maar ook met muziek, cultuur en koken. Het was een succes en nu heeft de raad de wens geuit om hier een structureel evenement van te maken. Via de Meedoen Zaanstad-regeling kunnen kinderen die daar geïnteresseerd raken in een sport, zich ook direct gratis inschrijven bij een vereniging. In 2023 willen we met een Stadspas dit doel bereiken.”  

Landelijk een breed preventieplan
“Mede dankzij de ervaring met onze JOGG aanpak, zie ik hoe belangrijk preventie is en hoe noodzakelijk het is dat we blijven investeren in voorzieningen en in bijvoorbeeld armoedebestrijding. Landelijk zie ik echter nog geen integrale aanpak. Verschillende ministeries - van sport, cultuur, gezondheid tot armoede - maken hun eigen beleid en hebben hun eigen budgetten, terwijl je samen meer kunt bereiken. Ik ben daarom groot voorstander van een breed preventieplan en het samenvoegen van financiën. Alleen dan kunnen we problemen klein houden en hebben kinderen daadwerkelijk de juiste start en gelijke kansen.”

“Armoede en schulden kunnen verlammend werken. Zolang die basis niet op orde is, is er weinig tot geen ruimte voor een gezonde leefstijl."

Ken jij ook iemand die zich inzet voor een gezonde omgeving?