Bob
is een
groot mens

groot
mens

Bob van Zanten - directeur-bestuurder van basisschool De Noordwijkse School – dompelt zijn leerlingen zoveel mogelijk onder in een gezonde levensstijl. “Ik hoop de gezonde keuze makkelijker te maken door drempels weg te nemen.”


Fietsweken 
Dat weghalen van die drempels, doet Bob bijvoorbeeld door zijn leerlingen te helpen bij het naar school fietsen. Tijdens ‘Fietsweken’ kunnen ze op school langskomen met hun fiets om deze te laten controleren en waar nodig te laten maken. Vindt een kind het nog spannend om te komen fietsen? Dan gaan ze dat op school oefenen.

Ook laat Bob zijn leerlingen, naast de twee reguliere sporturen per week, op de vrijdagmiddag kennismaken met zoveel mogelijk verschillende sporten. “Zodat ze ontdekken wat ze leuk vinden en dat ook in hun vrije tijd voort kunnen zetten.” Dat werkt heel goed. Maar Bob bekent ook: “De mogelijkheden van onze ouders spelen daarbij een rol.”

Gezonde tussendoortjes
Een tijd lang heeft Bob zijn leerlingen gratis schoolfruit aangeboden, waardoor ze kennis konden maken met verschillende soorten fruit. “Ook tijdens de lessen en speciale gastlessen besteden we aandacht aan het proeven van gezond eten en bewustwording, bijvoorbeeld over hoeveel suiker er in een frisdrank zit. En we stimuleren kinderen om water te drinken; ze krijgen allemaal een eigen dopper die ze zelf kunnen vullen.”

Al gauw zag hij dat de leerlingen de smaak van het fruit en water begonnen te waarderen. Ze begonnen er zelf om te vragen. Daardoor gaven ook steeds meer ouders hun kinderen fruit mee. Uiteindelijk was het gratis schoolfruit niet meer nodig. “Water en fruit zijn inmiddels helemaal ingeburgerd. Tijdens een intake kan ik daardoor nu tegen ouders zeggen dat wij dit op school normaal vinden, waardoor er vanaf de start geen discussie meer over is.”

Bewustwording
Zelf heeft Bob zes kinderen, de jongste 1, de oudste 16. Als ouder merkt hij dat het expliciet ontzeggen van de ongezonde keuze niet werkt. “Ik zie dat kinderen die heel kort gehouden worden, bij een klassenuitje bijvoorbeeld gaan compenseren en dan extra gefocust zijn op ongezond eten.” In plaats daarvan leert hij zijn leerlingen over een gezonde leefstijl, zodat ze daar zelf bewust voor kunnen kiezen. 

De afgelopen twee jaar werkte hij daarvoor samen met drie andere Europese scholen aan een Erasmus+ project op het thema wellbeing. Ook om zijn leerlingen te laten zien dat de wereld groter is dan Noordwijk. Zo leerden ze van leerlingen in Estland meer over de natuur, kregen ze vanuit Spanje les over voeding en ging een school vanuit Schotland in op mentale gezondheid. Zelf deelden ze vanuit Nederland kennis over fysieke gezondheid. “Het gaat wat mij betreft allemaal om laten zien en laten ervaren. Uiteindelijk wil je dat kinderen zelf bewust worden van het feit dat het niet leuk is als ze de hele dag op hun telefoon zitten, of dat het niet goed is als ze elke keer dat ze een gele M zien, frietjes willen eten.”

"Water en fruit zijn inmiddels helemaal ingeburgerd. Tijdens een intake kan ik daardoor nu tegen ouders zeggen dat wij dit op school normaal vinden."

Ken jij ook iemand die zich inzet voor een gezonde omgeving?